گروه صنعتی پاسارگاد

خانه شیر برقی بخار
شیر برقی بخار

شیر برقی بخار

شیر برقی بخار

گروه صنعتی پاسارگاد

شیرهای برقی برنجی با بوبین های سلونوئیدی ، برای کنترل جریان مایعات داغ و بخار از دو برند معتبر بین المللی در این صفحه معرفی گردیده است که یکی با آب بند پیستونی و دیگری با آب بند سوزنی می باشد . ویژگی های هریک از شیر ها ی برقی سوزنی و پیستونی در صفحات مربوطه ، تشریح گردیده است. همچنین با کلیک و ورود به صفحه مربوطه می توانید کاتالوگ هر کدام از محصولات را دانلود نمایید .

نمایندگی شیر برقی بخار

شیر برقی پیستونی

دوراویس ترکیه

شیر برقی برنجی پیستونی با تحمل دمای حداکثر ۱۶۰ درجه سانتی گراد
موارد استفاده :مایعات داغ و بخار
جنس بدنه :برنج
فشار کاری:۴۰ بار
سایز: ۱/۲ و ۳/۴ و ۱ اینچ

شیر برقی بخار سوزنی

UNI_DO

شیر برقی برنجی سوزنی با تحمل دمای حداکثر ۱۸۵ درجه سانتی گراد
موارد استفاده :مایعات داغ و بخار
فشار کاری :۱۰ بار
سایز ۱/۲ تا ۲ اینچ

شیر برقی پیستونی

آسکو فرانسه

شیر برقی برنجی پیستونی با تحمل دمای حداکثر ۱۶۰ درجه سانتی گراد
موارد استفاده :مایعات داغ و بخار
جنس بدنه :برنج
فشار کاری:۴۰ بار
سایز: ۱/۲ تا ۲ اینچ

نمایندگی محصولات پارکر PARKER ایتالیا

شیر برقی بخار پارکر

ایتالیا

شیر برقی برنجی پیستونی با تحمل دمای حداکثر ۱۸۵ درجه سانتی گراد
موارد استفاده :مایعات داغ و بخار
فشار کاری :۴۰ بار
سایز ۱/۲ تا ۲ اینچ