گروه صنعتی پاسارگاد

خانه اکچویتور برقی
اکچویتور برقی

اکچویتور برقی

اکچویتور برقی

آشنایی با اکچویتور برقی و عملکرد آن

اکچویتور برقی ابزاری است که مانند یاک عملگر در سیستم اتوماسیون صنعتی انرژی الکتریکی را به مکانیکی تبدیل می‌کند و باعث باز/ بسته شدن شیر برقی می‌شود. با توجه به مدلشان به دو نوع شیر موتوری دو راهه و سه راهه تقسیم می‌شوند.
اکچویتور دارای اجزای زیر می‌باشد:

  • موتور
  • سنسور گشتاور
  • اتصال
  • عملگر دستی شیر

کاربرد اکچویتور

اکچویتور برای کنترل شیر برقی، پروانه ای همچنین دمپرهای هوا بالایی دارد. جهت مصارف خانگی برقی و صنعتی کاربرد بالایی دارد.

نمایندگی اکچویتور برقی