جنس بدنه برنجی
حداکثر فشار کاری ۱۶ بار
رنج دما منفی ۴۰ تا مثبت ۸۰ درجه سانتیگراد
وضعیت پیش فرض نرمال بسته و باز
منبع تغذیه ۱۲ ، ۲۴ و ۲۲۰ ولت AC و DC
حداقل فشار ۰٫۳۵ بار
سیال هوا و آب