گروه صنعتی پاسارگاد

خانه نمایندگی محصولات آسکو ASCO فرانسه
نمایندگی محصولات آسکو ASCO فرانسه

نمایندگی محصولات آسکو ASCO فرانسه

نمایندگی محصولات آسکو ASCO فرانسه

گروه صنعتی پاسارگاد

شیر برقی بک فیلتر یا پالس قدرت ، شیرهای دوراهه ۹۰ درجه ای هستند که مخصوص جمع آوری گرد و غبار طراحی و ساخته شده اند . موارد استفاده این محصول غالبا در فرآوری محصولات بتنی ، غبارگیری محصولات کشاورزی ، فرآوری مواد غذایی و ریخته گری می باشد . برای مشاهده مشخصات فنی و بررسی دقیق اطلاعات مربوط به شیر بک فیلتر آسکو فرانسه ، کاتالوگ اطلاعات فنی ، در پایین همین صفحه برای دانلود در دسترس قرار گرفته است .

نمایندگی محصولات آسکو ASCO فرانسه

بک فیلتر ۱ اینچ

آسکو فرانسه

شیر برقی بک فیلتر فشار کاری ۸/۵ بار با بوبین ۱۲ ، ۲۴ و ۲۲۰ ولت

بک فیلتر ۳/۴ اینچ

آسکو فرانسه

شیر برقی بک فیلتر فشار کاری ۸/۵ بار با بوبین ۱۲ ، ۲۴ و ۲۲۰ ولت

بک فیلتر ۱/۲ اینچ

آسکو فرانسه

شیر برقی بک فیلتر فشار کاری ۸/۵ بار با بوبین ۱۲ ، ۲۴ و ۲۲۰ ولت

بک فیلتر۲ اینچ

آسکو فرانسه

شیر برقی بک فیلتر فشار کاری ۸/۵ بار با بوبین ۱۲ ، ۲۴ و ۲۲۰ ولت

بک فیلتر ۱/۲ ۱ اینچ

آسکو فرانسه

شیر برقی بک فیلتر فشار کاری ۸/۵ بار با بوبین ۱۲ ، ۲۴ و ۲۲۰ ولت

بک فیلتر ۱/۴ ۱ اینچ

آسکو فرانسه

شیر برقی بک فیلتر فشار کاری ۸/۵ بار با بوبین ۱۲ ، ۲۴ و ۲۲۰ ولت