گروه صنعتی پاسارگاد

خانه پرشر ترانسمیتر هاگلر HOGLLER آلمان
پرشر ترانسمیتر هاگلر HOGLLER آلمان

پرشر ترانسمیتر هاگلر HOGLLER آلمان

پرشر ترانسمیتر هاگلر HOGLLER آلمان

گروه صنعتی پاسارگاد

ترانسمیتر فشار

امروزه با گسترش و پیشرفت روز افزون صنایع مختلف بیش از پیش و با سرعت بیشتری به صنعتی شدن حرکت می کنیم.
با پیشرفت این علوم و پیدایش روش های نو در جهت کنترل فرایند های صنعتی همواره رو به اتوماسیون و حذف اپراتور حرکت می کنیم.
برای اندازه گیری کمیت فشار نیز راه های زیادی وجود دارد.
یکی از این راه ها استفاده از ترانسمیتر فشار ( پرشر ترانسمیتر یا سنسور های مبدل های فشار) است.
این ترانسمیتر های فشار همانند گیج های فشار عمل میکنند با این تفاوت که نحوه اندازه گیری و نحوه نمایش فشار در هردو متفاوت است.
اما هم گیج فشار و هم ترنسمیتر فشار هر دو کمیت فشار را اندازه میگیرند.

سنسور فشار

پرشر ترانسمیتر ( سنسور فشار – مبدل فشار ) یا ترانسمیتر فشار وسیله ای برای اندازه گیری فشار و انتقال آن تحت خروجی ولتاژی یا جریانی است .
انواع ترانسمیتر های فشار بر اساس خروجی

۱- که در انواع جریانی پرشر ترانسمیتر خروجی بین ۴ تا ۲۰ میلی آمپر است.
۲- در نوع ولتاژی بین صفر تا ده یا صفر تا پنج ولت است.
۳- نوع ولتاژی نیم تا چهارو نیم ولت است.

خروجی های این سنسور ها استاندارد است و به راحتی می توان آنها را به دیتالاگر ها و یا انواع نمایشگر ها متصل کرد.
در برخی سنسور ها نوعی نمایشگر بر روی سنسور نصب میشود که مقدار فشار را نمایش میدهد.

نمایندگی پرشر ترانسمیتر هاگلر HOGLLER آلمان

پرشر ترانسمیتر ۱۰ ابار

HOGLLER آلمان

تراسنمیتر فشار ۴ تا ۲۰

پرشر ترانسمیتر ۶ بار

HOGLLER آلمان

تراسنمیتر فشار ۴ تا ۲۰

پرشر ترانسمیتر وکیوم

HOGLLER آلمان

تراسنمیتر فشار ۴ تا ۲۰

پرشر ترانسمیتر ۴۰ بار

HOGLLER آلمان

تراسنمیتر فشار ۴ تا ۲۰

پرشر ترانسمیتر ۲۵ بار

HOGLLER آلمان

تراسنمیتر فشار ۴ تا ۲۰

پرشر ترانسمیتر ۱۶ بار

HOGLLER آلمان

تراسنمیتر فشار ۴ تا ۲۰

پرشر ترانسمیتر ۱۰۰۰ بار

HOGLLER آلمان

تراسنمیتر فشار ۴ تا ۲۰

پرشر ترانسمیتر ۶۰۰ بار

HOGLLER آلمان

تراسنمیتر فشار ۴ تا ۲۰

پرشر ترانسمیتر ۴۰۰ بار

HOGLLER آلمان

تراسنمیتر فشار ۴ تا ۲۰