گروه صنعتی پاسارگاد

خانه جک پنوماتیک سیلندر پنوماتیک
جک پنوماتیک سیلندر پنوماتیک

جک پنوماتیک سیلندر پنوماتیک

جک پنوماتیک سیلندر پنوماتیک

جک های پنوماتیک

سیلندر های بادی دسته ای از سیلندر ها هستند.
این سیلندر ها توسط باد (هوای فشرده) عمل میکنند.
جک های بادی (پنوماتیکی) در واقع نوعی عملگر (اکچیتور) هستند.
سیلندر های بادی به شکل های مختلفی وجود دارند.
جک های پنوماتیکی یکی پر کاربردترین تجهیزات پنوماتیک در اتوماسیون صنایع چوب ، صنایع پرس ، صنایع ماشین سازی ، صنایع خودرو سازی ، صنایع کاشی وسرامیک و خطوط تولید می باشند. که در انواع مختلف در دسترس می باشد.
انواع جک های بادی

سیلندر های خطی
سیلندر های غیر خطی.

سیلندر های خطی جک هایی هسند که حرکت آنها مستقیم است و دورانی یا زاویه ای نیست.
در این دسته سیلندر های قلمی، سیلندر های چهار میل، سیلندر های پروفیلی، جک های رادلس، جک های راهنما دار یا دو شافت جای میگیرند.
جک های دو طرفه و در مجموع هر سیلندری که عملکرد دورانی یا زاویه ای ندارد در این دسته قرار میگیرد.

نیروی تولیدی این دسته از سیلندر ها معمولا از حاصل ضرب مقطع مساحت کف سیلندر در فشار کاری سیستم بدست می آید.
البته باید به موارد زیر دقت کرد:

قطر برحسب سانتی متر باشد
مساحت مقطع (شعاع*شعاع*۳٫۱۴)
فشار کاری هم برحسب بار
نیروی بدست آمده برحسب کیلوگرم است.

به این نکته توجه داشته باشید که در کورس برگشت باید قطر شفت از مقطع کم شود.
نیروی تولیدی در برگشت (سیلندر ها شافت دار) همیشه کم تر است.

جک پنوماتیک سیلندر پنوماتیک

جک پنوماتیک سیلندر پنوماتیک SMC

ژاپن

سیلندر پنوماتیک

جک پنوماتیک سیلندر پنوماتیک AZ

ایتالیا

سیلندر پنوماتیک